top of page

Zen - Den Cotswolds

Public·18 friends
Mohamed Ammar
Mohamed Ammar

9 ayliq usaq sekilleri: Uşaqlarınızın həyatını bəzəyən ən şirin və səmimi anlar


9 ayliq usaq sekilleri: Ən yaxşı məsləhətlər və nümunələr
Uşağınızın hər bir hərəkətini sənədləşdirmisiniz? (Telefonunuzda xatirə qalmayıb? Biz belə düşünmürük.) Bu mütəxassislardan olan mütaliyalar sizin şirinliklilrinizi abadlaşdırmağınıza kömək edir. Bu mütaliyaları oxuyun və hündür keyfiyyetli şirinliklilri çıxarın.


9 ayliq usaqın inkişafı
Bu ay uşağınız bir çox yeni bacarıqlar öyrǝnir vǝ dǝyişir ki, bunu hiss edirsiniz ki, hǝr gün yeni bir şey baş verir. İstǝr sürünür, istǝrsǝ oyuncaqlarla maraqlanır, istǝrsǝ dada vǝ nana deyir, uşağınız daha fǝal olur.
9 ayliq usaq sekilleriSosial vǝ ǝmǝvi bacarıqlar
Uşağınız bu yaşda insanlarla bağlılığını göstǝrir:


 • Tanış böyüklǝrinǝ yapışır. • Yadlar qarşısında qorxur. • Sevimli oyuncaqları var vǝ onlara çox diqqǝt edir.Dil vǝ kommunikasiya bacarıqları
Uşağınız bu yaşda dil və kommunikasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir:


 • Bir və ya iki sözlü cümlələr qurur. • Dada, nana, baba, mama kimi sözləri təkrarlayır. • Sizin sözlərinizə cavab verməyə çalışır.Beyin və zeka inkişafı
Uşağınız bu yaşda beyin və zeka inkişafını göstərir:


9 ayliq usaq ucun fotosessiya ideyaları (photo session ideas for 9-month-old baby)


9 ayliq usaq nece gelisir (how a 9-month-old baby develops)


9 ayliq usaq ucun en yaxsi geyimler (best clothes for 9-month-old baby)


9 ayliq usaq ucun qida reseptleri (food recipes for 9-month-old baby)


9 ayliq usaq ucun oyuncaklar (toys for 9-month-old baby)


9 ayliq usaq ucun saglamliq meslehetleri (health tips for 9-month-old baby)


9 ayliq usaq ucun sevgi sozleri (love words for 9-month-old baby)


9 ayliq usaq ucun gozel sekiller (beautiful photos for 9-month-old baby)


9 ayliq usaq ucun maraqli fikirler (interesting ideas for 9-month-old baby)


9 ayliq usaq ucun dogum gunu teskili (birthday organization for 9-month-old baby)


9 ayliq usaq ucun el isleri (handicrafts for 9-month-old baby)


9 ayliq usaq ucun mahnilar (songs for 9-month-old baby)


9 ayliq usaq ucun kitablar (books for 9-month-old baby)


9 ayliq usaq ucun masallar (stories for 9-month-old baby)


9 ayliq usaq ucun oyunlar (games for 9-month-old baby)


9 ayliq usaqlarin psixoloji xususiyetleri (psychological characteristics of 9-month-old babies)


9 ayliq usaqlarin fiziki inkişafı (physical development of 9-month-old babies)


9 ayliq usaqlarin sosial inkişafı (social development of 9-month-old babies)


9 ayliq usaqlarin dil inkişafı (language development of 9-month-old babies)


9 ayliq usaqlarin emosional inkişafı (emotional development of 9-month-old babies)


9 ayliq usaqlarin problem helleri (problem solving skills of 9-month-old babies)


9 ayliq usaqlarin yaradiciliqi (creativity of 9-month-old babies)


9 ayliq usaqlarin davranisları (behaviors of 9-month-old babies)


9 ayliq usaqlarin uyku rejimi (sleep schedule of 9-month-old babies)


9 ayliq usaqlarin beslenme rejimi (feeding schedule of 9-month-old babies)


Bakirelerin ve anaların tecrübeleri - sekilleri ve videolari


Uşaq sekilleri ve fotostudiyaları - qiymetleri ve xidmetleri


Uşaq sekilleri ve fotoshop - nasıl yapılır ve ipucları


Uşaq sekilleri ve instagram - hesab açma ve takipçi artırma


Uşaq sekilleri ve pinterest - ilham alma ve paylaşma


Uşaq sekilleri ve facebook - gruplara katılma ve paylaşma


Uşaq sekilleri ve youtube - kanal açma ve video yükleme


Uşaq sekilleri ve tiktok - video çekme ve izlenme artırma


Uşaq sekilleri ve blog - yazı yazma ve trafik artırma


Uşaq sekilleri ve e-ticaret - satış yapma ve kazanç sağlama


 • Sadə əmrlərə tabe olur. • Sadə oyunlar oynayır (salamlaşmaq, gizlənmək, v.s.). • Oyuncaqları təsnif edir (rənglər, şəkillər, v.s.).Hǝrǝkǝt vǝ fiziki inkişaf
Uşağınız bu yaşda hǝrǝkǝt vǝ fiziki inkişafını göstǝrir:


 • Sürünür, oturur, dayanır vǝ addımlayır. • Əllǝri ilǝ nǝsǝl tutur, çevirir, atır. • Yemǝk yemǝyi öyrǝnir (parmaklarla yemǝk tutmaq, qaşıq istifadǝ etmǝk).9 ayliq usaq sekilleri çekmǝk üçün 6 faydalı ipucu
Bu inkişaf mərhələsində uşağınızın şirinliklilrini çekmək üçün bu ipuclarını izlǝyin:


Tebii işığı istifadě edin
Tebii işıq uşağınızın rǝngini vǝ ifadǝsini daha yaxşı göstǝrir. İç měkanlarda çekměk isteyirsinizsě, pencerelerin yaxınlığında çekin. Xaricdě çekměk isteyirsinizsě, gün batımı vě ya gün doğumu kimi yumuşaq işıq zamanlarını seçin.


Işığı düzgün zamanlayın
Uşağınızın ışıqdan rahatsız olmaması üçün onun uyku vě ya oyun saatlarına uyğun olaraq çekin. Uşağınızın yorulmadığı vě ya aclı olmadığı zamanlar daha yaxşıdır.


Inkişafı sěnědlěşdirin
Uşağınızın hěr ay yeni bacarıqlar öyrěndiyini unutmayın. Bu bacarıqları sěnědlěşdirmek üçün onu farklı mővqelěrdě çekin. Měsělěn, sürünürkěn, otururkěn, dayanırkěn, oyuncaqlarla oynayarken. Detallara diqqət edin
Uşağınızın şirinliklilrini çekmək üçün onun xüsusiyyətlərinə və xarakterinə diqqət edin. Məsələn, onun göz rəngi, saçları, qulaqları, dodağı, əlləri, ayaqları. Bu detalları çekmək üçün yaxınlaşın və ya zum edin.


Sadə fon yaradın
Uşağınızın şirinliklilrini daha çox seçilməsi üçün sadə və təmiz bir fon yaradın. Bu fon uşağınızın geyimləri və ya oyuncaqları ilə uyğun olmalıdır. Fon olaraq bir paltar, bir battaniye, bir divar, bir çim və ya bir göy seçə bilərsiniz.


Gizli rejimdě çekin
Uşağınızın doğal və rahat görünməsi üçün onu fikirlǝşdirmǝyin ki, siz onu çekirsiniz. Bunun üçün gizli rejimdě çekin. Yani, uşağınızla danışın, oynayın, gülün vǝ arada sırada şirinliklilrini çekin. Bunu etmǝk üçün kamera ilǝ göz tamaşı yaratmayın.


9 ayliq usaq sekilleri üçün gözǝl nümunǝlǝr
Bu ipuclarına Əsaslanaraq, siz dě uşağınızın gözǝl şirinliklilrini çıxara bilǝrsiniz. Aşağıdakı nümunǝlǝr sizě ilham verǝ bilǝr:


Uşaq sevgisi
Bu nümunǝdě uşaq sevgisi göstǝrilir. Uşaq anasının yanında rahat vě mutlu görünür. Anası isě onu öpür vě sevir. Bu şirinlikli tebii işıqdan istifadě edir vě sadě bir fon yaradır.


Uşaq oyunu
Bu nümunǝdě uşaq oyunu göstǝrilir. Uşaq oyuncaqları ilǝ maraqlanır vě onlarla oynayır. Bu şirinlikli inkişafı sěnědlěşdirir vě detallara diqqǝt edir. Bu şirinlikli yumuşaq işıqdan istifadě edir vě rǝngli bir fon yaradır.


Uşaq gülümsǝmǝsi
Bu nümunǝdě uşaq gülümsǝm si göstǝrilir. Uşaq kameraya baxır vě sevinclǝ gülür. Bu şirinlikli gizli rejimdě çekilmişdir vě uşağın ifadǝsini yaxşı əks etdirir. Bu şirinlikli təbii işıqdan istifadə edir vě göy fon yaradır.


Nəticə
9 ayliq usaq sekilleri çekmək uşağınızın inkişafını və şirinliklilrini abadlaşdırmaq üçün əla bir yoldur. Bu məqalədə sizə 9 ayliq usaq sekilleri çekmək üçün 6 faydalı ipucu və gözəl nümunələr təqdim etdik. Bu ipuclarını və nümunələri istifadə edərək siz də uşağınızın gözəl şirinliklilrini çıxara bilərsiniz. Uşağınızın hər bir anını qeyd edin və onunla keyfini çıxarın.


FAQ
 • 9 ayliq usaq sekilleri çekmǝk üçün hansı kamera lazımdır?Bu sualın konkret bir cavabı yoxdur. Siz istifadǝ etdiyiniz kameranın keyfiyyetinǝ, funksiyalarına vǝ istifadǝ qaydasına görǝ fǝrqli nǝticǝlǝr ǝldǝ edǝ bilǝrsiniz. Əsas olan kameranızın işıq, rǝng, fokus, zum kimi parametrlǝri düzgün ayarlaya bilmesidir.


 • 9 ayliq usaq sekilleri çekmǝk üçün hansı geyimlǝri seçmǝk lazımdır?Bu sualın da konkret bir cavabı yoxdur. Siz uşağınızın geyimlǝrini onun rahatlığına, zövqünüzǝ vě fonunuzla uyğunluğuna görǝ seçmǝlisiniz. Sadě, tünd, rahat vě təmiz geyimlǝr hamişa yaxşı bir seçimdir.


 • 9 ayliq usaq sekilleri çekmǝk üçün hansı oyuncaqları istifadě etměk lazımdır?Bu sualın da konkret bir cavabı yoxdur. Siz uşağınızın oyuncaqlarını onun maraqlarına, inkişafına vě fonunuzla uyğunluğuna görě seçmělisiniz. Rěngli, sada, sěsli vě těhlukěsiz oyuncaqlar hamişa yaxşı bir seçimdir.


 • 9 ayliq usaq sekilleri çekměk üçün hansı saatları seçměk lazımdır?Bu sualın da konkret bir cavabı yoxdur. Siz uşağınızın saatlarını onun uyku vě oyun rejimině, işığın keyfiyyetině vě mövcudluğuna görě seçmělis lisiniz. Yumşaq işıq zamanları (gün batımı vě ya gün doğumu) vě uşağınızın yorulmadığı vě aclı olmadığı zamanlar daha yaxşıdır.


 • 9 ayliq usaq sekilleri çekměk üçün hansı məkanları seçměk lazımdır?Bu sualın da konkret bir cavabı yoxdur. Siz uşağınızın məkanlarını onun rahatlığına, fonunuzun sadəliyinə vě işığın mövcudluğuna görə seçməlisiniz. İç məkanlarda çekmək isteyirsinizsə, pencerelerin yaxınlığında çekin. Xaricdə çekmək isteyirsinizsə, gölgəli və təmiz bir yer seçin.


About

Welcome Zen - Den Friends - this is a community where you c...

Friends

bottom of page